เครื่องชั่งไฟฟ้า Balance


  • เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง (Semi-Micro Analytical Balance) เป็นเครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงใช้สำหรับงานทดลองที่ต้องการความละเอียดสูงและงานวิจัยที่ต้องการใช้ค่าน้ำหนักปร...

  • เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Analytical Balance 4 digit ) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Analytical Balance) ยี่ห้อ OHAUS มีหลากหลายรุ่น ให้เลือก เช่น รุ่น Pioneer , Adven...

  • เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่งมีทั้งหมด 3 รุ่น คือ 1. รุ่น Explorer (EX Model) เหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความต้องการความแม่นยำสูงและมีการใช้งานแบบหลากหลาย 2. รุ่น Advanture (AX Mod...

  • เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่งมีทั้งหมด 3 รุ่น คือ 1. รุ่น Explorer (EX Model) เหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความต้องการความแม่นยำสูงและมีการใช้งานแบบหลากหลาย 2. รุ่น Advanture (AX Mod...

  • เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่งมีทั้งหมด 3 รุ่น คือ 1. รุ่น Explorer (EX Model) เหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความต้องการความแม่นยำสูงและมีการใช้งานแบบหลากหลาย 2. รุ่น Advanture (AX Mod...


Visitors: 28,209