เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง           (Semi-Micro Analytical Balance)

เป็นเครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงใช้สำหรับงานทดลองที่ต้องการความละเอียดสูงและงานวิจัยที่ต้องการใช้ค่าน้ำหนักปริมาณน้อยๆ เริ่มจากน้ำหนัก 52 กรัม ถึง 220 กรัม อ่านละเอียด 0.00001g 

 

คุณสมบัติของเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง

- ตัวรับน้ำหนัก(Weighing Cell) เป็นแบบชิ้นเดียว ชนิด High Speed Single Module Weighing Cell

- หน้าจอเป็น Fill Color Touch Screen ขนาด 5.7 นิ้ว

- สามารถส่งข้อมูลผ่าน 1USB host , 1USB Device ,1 RS232 และสามารถเพิ่มช่องสัญญาณ RS232 ,Ethernet

- ขนาดจานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กกลาง 80 มิลลิเมตร

- ตู้กระจกกันลมมีขนาดใหญ่ สามารถเปิดโล่งได้หมดทั้ง 3 ด้าน คือ ซ้าย, ขวา และด้านบน และสามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆช่วยในการถอดและในการประกอบกลับเข้าตัวเครื่องและมีไฟส่องสว่างในห้องชั่งทำให้สามารถใช้งานในที่ที่มีแสงสว่างน้อยๆได้

- มีฟังก์ชั่นช่วยบอกวิธีในการปรับลูกน้ำเมื่อลูกน้ำไม่อยู่ตรงกลางทำให้สามารถปรับลูกน้ำได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

- AutoCal สามารถปรับน้ำหนักให้ถูกต้องเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถตั้งเวลาการให้เครื่องปรับน้ำหนัก

- สามารถตั้งกลุ่มสำหรับการทำงานและแต่ละกลุ่มสามารถตั้งผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 คน

- มีsensorสำหรับตั้งการทำงานของเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องใช้สัมผัสตัวเครื่องชั่ง เช่น ระบบเปิดปิดอัตโนมัติ , การ Tare น้ำหนักภาชนะ หรือ อื่นๆ

- มีระบบลดไฟฟ้าสถิตย์ภายในตัวเครือง ( Ionizer) เพื่อลดไฟฟ้าสถิตย์ภาชนะที่จะนำมาชั่งให้มีควรมีถูกต้อง

 

 

 

Visitors: 28,208