เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ( Precision Balance 3 digit )

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ 

1. รุ่น Explorer (EX Model) เหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความต้องการความแม่นยำสูงและมีการใช้งานแบบหลากหลาย
2. รุ่น Advanture (AX Model )เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง
3. รุ่น Pioneer (PX Model )เหมาะสำหรับใช้ในงานทดลอง การเรียน การสอน
 
Model Max Capacity (g) Readbility (g) Caliration   Display Pan Size
Explorer Model        
EX223 220 0.001 Auto Calibration Full-color 5.7 in VGA, touch screen 130mm
EX423 420 0.001  Auto Calibration  Full-color 5.7 in VGA, touch screen 130mm 
EX623 620  0.001  Auto Calibration   Full-color 5.7 in VGA, touch screen 130mm 
EX1103 1.100 0.001  Auto Calibration     Full-color 5.7 in VGA, touch screen 130mm 
Advanturer Model          
AX223 220  0.001  Auto Calibration    
High resolution full colour VGA touch display 130mm 
AX423 420  0.001  Auto Calibration      High resolution full colour VGA touch display 130mm 
AX523 520 0.001 Auto Calibration High resolution full colour VGA touch display 130mm 
Pioneer Model         
PX163 160 0.001 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 120mm
PX223 220 0.001 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 120mm
PX323 320 0.001 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 120mm
PX423 420 0.001 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 120mm
PX523 520 0.001 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 120mm
Visitors: 28,208