เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ( Precision Balance 2 digit )

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ 

1. รุ่น Explorer (EX Model) เหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความต้องการความแม่นยำสูงและมีการใช้งานแบบหลากหลาย
2. รุ่น Advanture (AX Model )เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง
3. รุ่น Pioneer (PX Model )เหมาะสำหรับใช้ในงานทดลอง การเรียน การสอน
 
Model Max Capacity (g) Readbility (g) Caliration   Display Pan Size
Explorer Model        
EX2202 2200 0.01 Auto Calibration Full-color 5.7 in VGA, touch screen 7.5 in x 8 in (190 mm x 200 mm)
EX4202 4200 0.01  Auto Calibration  Full-color 5.7 in VGA, touch screen 7.5 in x 8 in (190 mm x 200 mm)
EX6202 6200 0.01  Auto Calibration   Full-color 5.7 in VGA, touch screen 7.5 in x 8 in (190 mm x 200 mm)
EX10202 10200 0.01  Auto Calibration     Full-color 5.7 in VGA, touch screen 7.5 in x 8 in (190 mm x 200 mm)
Advanturer Model          
AX622 620  0.01  Auto Calibration    
High resolution full colour VGA touch display 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm)
AX1502 1520  0.01  Auto Calibration      High resolution full colour VGA touch display 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm)
AX2202 2200 0.01 Auto Calibration High resolution full colour VGA touch display 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) 
AX4202 4200 0.01 Auto Calibration High resolution full colour VGA touch display 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) 
AX5202 5200 0.01 Auto Calibration High resolution full colour VGA touch display 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) 
Pioneer Model         
PX822 820 0.01 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 180 mm
PX1602 1600 0.01 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 180 mm
PX2202 2200 0.01 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 180 mm
PX3202 3200 0.01 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 180 mm
PX4202 4200 0.01 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 180 mm
PX5202 5200 0.01 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 180 mm
Visitors: 28,213