เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 1 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ 

1. รุ่น Explorer (EX Model) เหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความต้องการความแม่นยำสูงและมีการใช้งานแบบหลากหลาย
2. รุ่น Advanture (AX Model )เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง
3. รุ่น Pioneer (PX Model )เหมาะสำหรับใช้ในงานทดลอง การเรียน การสอน
 
Model Max Capacity (g) Readbility (g) Caliration   Display Pan Size
Explorer Model        
EX6201 6200 0.1 Auto Calibration Full-color 5.7 in VGA, touch screen 7.5 in x 8 in (190 mm x 200 mm)
EX10201 10200 0.1  Auto Calibration  Full-color 5.7 in VGA, touch screen 7.5 in x 8 in (190 mm x 200 mm)
EX12001 12000 0.1  Auto Calibration   Full-color 5.7 in VGA, touch screen 14.8 in x 12.2 in (377 mm x 311 mm)
EX24001 24000 0.1  Auto Calibration     Full-color 5.7 in VGA, touch screen 14.8 in x 12.2 in (377 mm x 311 mm)
EX35001 35000 0.1  Auto Calibration     Full-color 5.7 in VGA, touch screen 14.8 in x 12.2 in (377 mm x 311 mm)
Advanturer Model          
AX4201 4200 0.1  Auto Calibration    
High resolution full colour VGA touch display 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm)
AX8201 8200  0.1  Auto Calibration      High resolution full colour VGA touch display 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm)
Pioneer Model         
PX2201 2200 0.1 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 180 mm
PX4201 4200 0.1 InCal™ - Semi Automatic 2-Line LCD with Backlight 180 mm
Visitors: 28,207