เครื่องวัดวามเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้าแบบพกพา (pH&Conductitvity Meter Portable)

เครื่องวัดวามเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้าแบบพกพา
 (pH&Conductitvity Meter Portable)
WATER ANALYSIS METERS & ELECTRODES

STARTER 400M PH & CONDUCTIVITY PORTABLE

Durable, Waterproof Battery-Operated Multi-Parameter Meters Ideal for Field Testing!

 

Starter 400M Multi Parameter Portable Water Analysis Meters are robust, lightweight, battery-operated units with waterproof housing, which are ideal for testing pH, conductivity, TDS, salinity and resistivity in wet environments. A rechargeable lithium battery ensures hours of trouble-free testing in the field. Intuitive software and an easy-to-view LCD allows for simple operation. A built-in USB port enables easy data transfer.
 
STARTER 400M PH & CONDUCTIVITY PORTABLE FEATURES

Built with IP67 waterproof housing as well as a rubber cover and IP67 probes, the ST400  is ideal for prolonged use in any field environment.

Rechargeable lithium battery provides 40 hours of uninterrupted use and more than 300 charge cycles - eliminating the need to change out batteries often.

The ST400M features intuitive software which guides the user through operation. All necessary information to run tests successfully such as electrode condition is displayed clearly on the large LCD.

STARTER 400M PH & CONDUCTIVITY PORTABLE PRODUCT DETAILS
 
Applications
pH, Conductivity, TDS, Salinity and Resistivity Testing
 
Display
Backlit Liquid Crystal Display (LCD)
 
Operation
Rechargeable lithium battery
 
Communication
Built-in micro-USB port
 
Construction
IP67 waterproof plastic housing, IP67 probes, rubber cover
 
Design Features
Data storage of up to 1000 items
 
Visitors: 28,208