สารเคมี Chemicals


  • แบรนด์ผู้ผลิตสารเคมีคุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ จากประเทศอินเดีย มีสินค้ามากกว่า 3000 รายการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 และ ISO 18001 ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต

  • Alfa Aesar เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมีที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ รองรับการให้บริการกลุ่มสินค้าที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรบการพัฒนาและวิจัยที่หลากหลาย

  • MERCK เป็นแบรนด์ผู้ผลิตสารเคมี ชั้นนำของโลก ใช้ในการวิจัยและในงานทดลอง มีทั้ง Lab Grade Analytical Grade HPLC Grade ...

  • Honeywell Riedel-de Haën เป็นแบรนด์ผู้นำสารละลายความบริสุทธิ์สูง (High Purity Solvent ) จากประเทศเยอรมัน เป็นกลุ่มสารเคมีสำหรับใช้งานเทคนิควิเคราะห์เฉพาะทางรวมถึงการวิเคราะห์ทั้วไป งานด้าน Chromatagraphy LC-MSMS , UHPLC , GC
    Honeywell Fluka เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากคือกลุ่ม Hydranal สำหรับงานไดเตรท Karl Fischer ที่วิเคราะห์หาปริมาณน้ำในสารตัวอย่าง และ Trace Analysis เพื่อหาปริมาณโลหะเจือปนหรือสารตกค้าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,211