เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ( Balance 4 digit)

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 

(Analytical Balance 4 digit ) 

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Analytical Balance) ยี่ห้อ OHAUS มีหลากหลายรุ่น ให้เลือก เช่น รุ่น Pioneer , Adventure และ Explorer โดยเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Analytical Balance)  แต่ละรุ่น มีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยฟังก์ชั่นหลักๆของเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Analytical Balance ) มีเหมือนกัน ไม่ว่า Internal Calibration  ฟังก์ชั่นของการชั่ง ( ชั่งน้ำหนักธรรมดา , ชั่งนับจำนวน , ชั่งสัตว์ทดลอง เป็นต้น ) การเปลี่ยนหน่วยการชั่งไม่น้อยกว่า 14 หน่วย 

 

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น Explorer

The OHAUS Explorer Series of analytical balances combine modern features and design elements to offer unmatched functionality in a line of high-performance balances unlike any other on the market. These smart and intuitive balances and all of their intelligent features simplify even the most complex laboratory measurements.

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น Explorer เป็นเครื่องชั่งที่ผสมผสานการใช้งานและการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น Explorer มี หลายรุ่น ดังนี้ 

 

   

Model Max Capacity g Readability  Pan size  Auto Door
EX124 120 g 0.1 mg 90 mm  -
EX124/AD 120 g 0.1 mg 90 mm  have
EX224 22 0g 0.1 mg 90 mm  -
EX224/AD 220 g 0.1 mg 90 mm have
EX324 320 g 0.1 mg 90 mm -
EX324/AD 320 g 0.1 mg 90 mm  have

 

 

Visitors: 28,209